Sistem Pengurusan Kursus Jangka Pendek

Permohonan mengikuti kursus jangka pendek melalui laman aplikasi eKJP.
Permohonan Kursus
Semak status permohonan kursus jangka pendek dan cetak surat setuju terima.
Semakan Kursus
Senarai kursus jangka pendek yang akan ditawarkan.
Senarai Kursus
Semak dan kemaskini profile pemohon kursus.
Kemaskini Profile
Panduan permohonan kursus jangka pendek melalui laman aplikasi eKJP.
Panduan Permohonan
Syarat-syarat permohonan kursus jangka pendek melalui laman aplikasi eKJP.
Syarat Permohonan
Jumlah permohonan tahun 2024 :