Pencapaian Piagam Pelanggan

Institut Latihan Perindustrian Tangkak (ILP Tangkak) diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih.

Dengan itu, kami berjanji:-

 

 1.  Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang di ILP Tangkak selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (JUN)  TAHUN 2024

 Bil

 Piagam Pelanggan

 Sesi

 Tarikh permohonan dibuka

 Tarikh Permohonan Ditutup

Tarikh Tawaran Dikeluarkan

  Tarikh Pendaftaran

 Pencapaian

 1 Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang di ILJTM dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum kursus bermula (Bahagian Pengurusan Latihan) 1/2024 20/12/2023 19/1/2024 20/1/2024 Pendaftaran Pelajar Baharu Sesi 2/2024 (29.01.2024) 100%
2/2024          

 

2.  Memastikan pelajar-pelajar ILP Tangkak disahkan layak dianugerahkan sijil/diploma dalam tempoh dua (2) bulan selepas tamat sesi latihan.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (JUN)  TAHUN 2024

 Bil

Piagam Pelanggan

Bilangan Pelajar

 Bilangan Sijil Dikeluarkan Dan Selesai

Peratus Pencapaian

 2 Memastikan pelajar-pelajar ILP Tangkak disahkan layak dianugerahkan sijil dalam tempoh dua (2) bulan selepas tamat sesi latihan

Keluaran 1/2023
(49 Orang)

49  100%

Keluaran 2/2023

55 100%

 

3.  Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (JUN)  TAHUN 2024

 Bil

Piagam Pelanggan

Bilangan Tawaran 

 Bilangan Surat Tawaran Dikeluarkan Dan Selesai

 Peratus Pencapaian

 3 Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula. 409 409 100%

 

4.  Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (JUN)  TAHUN 2024

 Bil

Piagam Pelanggan

Bilangan peserta KJP

 Bilangan Sijil Dikeluarkan dan selesai

 Peratus Pencapaian

4 Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus. 409 409  100%

 

5.  Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (JUN)  TAHUN 2024

 Bil

 Piagam Pelanggan

 Bilangan Aduan Diterima

 Bilangan Aduan Diuruskan Dan Selesai

Peratus Pencapaian

5 Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak. 0 0 100%

 

 

Related Articles