CADD Mekanikal (Pembuatan)

Pelukis Pelan Mekanikal adalah orang-orang yang menyediakan lukisan mekanikal atau pelan secara terperinci. Pelatih dilatih untuk menghasilkan lukisan kejuruteraan yang sistematik untuk tujuan komunikasi visual, biasanya dalam industri pembuatan. Lukisan sistematik bukan sekadar objek ilustrasi tetapi juga maklumat terperinci mengenai dimensi dan spesifikasi. Lukisan kejuruteraan yang dihasilkan memang berbeza berbanding dengan seni abstrak atau lukisan-lukisan bebas. Ketepatan maklumat, ilustrasi, kaedah pembangunan dan penggunaan bahasa standard simbol dan lukisan akan difahami oleh pelanggan pada tahap yang berbeza.

Pelatih diberikan latihan asas dalam penghasilan lukisan kejuruteraan, dengan menggunakan peralatan lukisan konvensional (manual). Latihan asas menggunakan kaedah konvensional masih digunakan kerana konsep, hasil dan kepentingan lukisan tetap tidak berubah. Teknologi komputer telah menjadi alat yang penting untuk memudahkan dan mempercepatkan kerja-kerja pengeditan, bagi tujuan penyalinan, pengeluaran dan penyimpanan. Sistem perisian terkemuka disebut Computer Aided Design dan Drafting (CADD) ditubuhkan untuk membantu tugas mengedit. Sistem CADD membolehkan pelukis pelan mekanikal untuk mencipta, mengembangkan, menyimpan, menghantar, mengekstrak, mendapatkan semula, melihat, dan mencetak lukisan. Persekitaran kerja dan ruang tamu telah berubah dan pelukis pelan mekanikal juga dikenali sebagai Operator CADD. Latihan menyeluruh diberikan di dalam penghasilan lukisan menggunakan perisian terkini 2D CAD dan 3D CAD.

Para pelatih juga diberikan pendedahan mengenai asas-asas pemesinan konvensional dan CNC, teknologi pemesinan semasa dan termaju (rapid protyping), yang mana dapat membantu pelatih menghasilkan produk yang efektif dan efisien berdasarkan keperluan industri. Subjek rekabentuk industri dan pengurusan projek memberikan pelatih kelebihan yang mana dapat membantu jurutera, pengurus projek, juruteknik senior, di dalam melaksanakan dan mengurus projek di industri. Pelatih juga didedahkan bagaimana menguruskan sesi latihan di industri.

Kesimpulannya, pelatih yang mengikuti Sijil Teknologi CADD Mekanikal (Pembuatan) bukan sahaja dilatih untuk menghasilkan lukisan kejuruteraan yang berkualiti malahan berkebolehan di dalam mereka bentuk produk, melaksanakan latihan di industri, malahan mampu membantu menjalankan projek-projek industri. Pelajar lepasan sijil teknologi bagi kursus ini mempunyai peluang kerjaya seperti Pelukis Pelan Mekanikal, Pembantu Jurutera, Pereka CAD Mekanikal, Operator CAD.

 

Senarai Modul

Semester 1 / Tahap 3

KOD NAMA MODUL
SUBJEK TERAS
A15-01-01 FUNDAMENTAL WORKSHOP TECHNOLOGY
A15-01-02 FUNDAMENTAL ENGINEERING DRAWING
A15-01-03 PROJECTION DRAWING
A15-01-04 INTRODUCTION TO CADD SYSTEM
A15-01-05 DETAIL DRAWING 1
A15-01-06 ASSEMBLY DRAWING 1
SUBJEK UMUM
MT1071 MATEMATIK  1
PH1081 FIZIK 1
PI1031 / PM1041 PENDIDIKAN ISLAM 1 / PENDIDIKAN MORAL 1
TE1091 TECHNICAL ENGLISH 1
IT-1061 APLIKASI KOMPUTER
KK-1071 KO-KURIKULUM 1

 

Semester 2 / Tahap 3

KOD NAMA MODUL
SUBJEK TERAS
A15-02-01 DETAL DRAWING 2
A15-02-02 ASSEMBLY DRAWING 2
A15-02-03 DRAFTING TRAINING AND DEVELOPMENT
A15-02-04 BASIC TURNING OPERATION 
A15-02-05 BASIC MILLING OPERATION 
A15-02-06 BASIC GRINDING OPERATION
SUBJEK UMUM
MT2071 MATEMATIK  2
PH2081 FIZIK 2
TE2091 TECHNICAL ENGLISH 2
PI2031 / PM2041 PENDIDIKAN ISLAM 2 / PENDIDIKAN MORAL 2
KK-2071 KO-KURIKULUM 2

 

Semester 3 / Tahap 3

KOD NAMA MODUL
SUBJEK UMUM
A12-03-01 DRAWING MANAGEMENT
A12-03-02 PRODUCTION SUPERVISORY
A12-03-03 MECHANICAL DRAWING SKETCHING
A12-03-04 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESS
A12-03-05 INTRODUCTION TO CNC
A12-03-05  CADD PROJECT
SUBJEK UMUM
MT3011 MATEMATIK 3
ES3101 SAINS KEJURUTERAAN 1
PI3031 / PM3041 PENGAJIAN ISLAM 3 / PENDIDIKAN MORAL 3

 

 

Persijilan

 • Sijil Juruteknik Perindustrian oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM)
 • Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

 

Kemudahan

 • Makmal komputer

       

 • Mesin Plotter

 

 • Mesin rapid Prototype (RP) 

     

 

 • Mesin Milling Universal (Gunasama dengan Teknologi Pembuatan)

 • Mesin Grinding (Gunasama dengan Teknologi Pembuatan)

 • Mesin Horizontal Milling (Gunasama dengan Teknologi Pembuatan)

 • Mesin Power Saw (Gunasama dengan Teknologi Pembuatan)

 • Perisian
  • Autodesk Inventor
  • Autocad
  • Adobe Photoshop
  • Rapid Prototype Software
  • Mastercam X5
  • SolidWorks

 

Aktiviti Luar Yang Pernah Di Jalankan

 • 2024 - Pingat Emas dalam Pertandingan Creativity & Innovative Technology Competition (CITEC) 2024 di ADTEC Melaka
 • 2023 - Pingat Perak dalam Pertandingan World Skills Malaysia Melia (WSMB)
 • Kursus In House Dalaman Kakitangan Mechanical 3D Modelling using Autodesk Inventor pada 25-27 Februari 2018.
 • Kursus Customized untuk Kakitangan Majlis Daerah Tangkak pada 11 April 2018 ( Autocad )
 • Pertandingan WSMB Mechanical Engineering Design CADD – 3 orang pelajar telah menyertai pada 16 April 2018.
 • Penyerahan Projek Khidmat Komuniti kepada Tadika Kemas ILP Tangkak.

 

Prospek Kerjaya

 • Secara umum nya pelajar yang telah menamatkan pengajian boleh terlibat dengan bidang arkitek, jurutera rekabentuk, jurutera penyelenggaraan, jurutera struktur, kejuruteraan marin dan kejuruteraan bangunan samada sebagai Pelukis Pelan Mekanikal atau pun professional.
 • Mereka juga berpeluang melanjutkan pelajran hingga ke peringkat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) ke Tahap 4 dan 5 ( Setaraf Diploma) dan Tahap 5 (Setaraf Ijazah) di institute-institut kemahiran lanjutan seperti ADTEC, JMTI dan lain-lain.

Related Articles