Pencapaian Piagam Pelanggan

 

Institut Latihan Perindustrian Tangkak (ILP Tangkak) diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih.

Dengan itu, kami berjanji:-

 

 1.  Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang di ILP Tangkak selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (JAN-OKTOBER) TAHUN 2023

 Bil

 Piagam Pelanggan

 Sesi

 Tarikh permohonan dibuka

 Tarikh Permohonan Ditutup

Tarikh Tawaran Dikeluarkan

  Tarikh Pendaftaran

 Pencapaian

 1 Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang di ILJTM dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum kursus bermula (Bahagian Pengurusan Latihan)  1/2023  30.10.2022  28.11.2022  19.12.2022

 Pendaftaran Pelajar Baharu Sesi 1/2023 (07.02.2023)

 100%
 2/2023  29.3.20223  22.06.2023  23.06.2023

 Pendaftaran Pelajar Baharu Sesi 2/2023 (30.07.2023)

 100%

 

2.  Memastikan pelajar-pelajar ILP Tangkak disahkan layak dianugerahkan sijil/diploma dalam tempoh dua (2) bulan selepas tamat sesi latihan.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (JAN-OKTOBER) TAHUN 2023

 Bil

Piagam Pelanggan

Bilangan Pelajar

 Bilangan Sijil Dikeluarkan Dan Selesai

Peratus Pencapaian

 2 Memastikan pelajar-pelajar ILP Tangkak disahkan layak dianugerahkan sijil dalam tempoh dua (2) bulan selepas tamat sesi latihan

Keluaran 2/2022
(49 Orang)

49  100%

Keluaran 1/2023

49 100%

 

3.  Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (JAN-OKTOBER) TAHUN 2023

 Bil

Piagam Pelanggan

Bilangan Tawaran 

 Bilangan Surat Tawaran Dikeluarkan Dan Selesai

 Peratus Pencapaian

 3 Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula. 1920 1920 100%

 

4.  Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (JAN-OKTOBER) TAHUN 2023

 Bil

Piagam Pelanggan

Bilangan peserta KJP

 Bilangan Sijil Dikeluarkan dan selesai

 Peratus Pencapaian

4 Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus. 1920 1920  100%

 

5.  Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (JAN-OKTOBER) TAHUN 2023

 Bil

 Piagam Pelanggan

 Bilangan Aduan Diterima

 Bilangan Aduan Diuruskan Dan Selesai

Peratus Pencapaian

5 Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak. 0 0 100%

 

Piagam Pelanggan 

Related Articles